A/B testování


Co je A/B testování a jak můžete začít s jeho využíváním?

A/B testování je experimentální design techniky, která poskytuje komerčním společnostem, obchodníkem, technologickým profesionálům a vývojářům schopnost validovat změny v jejich webu nebo aplikaci.

Technika A/B testování vám umožňuje porovnat dvě varianty stránek nebo aplikací a porozumět, jak se daří jednotlivým cílům nebo cílovým skupinám. Tato metoda umožňuje měřit dopad zavedených změn na uživatele, funkčnost webových stránek a produktivity.

Množství KPI a dat, které lze shromáždit a porovnávat, může společností učinit lepšími rozhodnutími. Níže jsou uvedeny některé nejčastější příklady A/B testování:

  • Porovnání různých vizuálních designů: sounásobitele co nejrychleji zvýšit příjem webu.
  • Testování call-to-action prvků: např. srovnání různých kopií buttonu „Kup“ nebo „Nyní nakupovat“.
  • Testování efektivity stránek pro sekundární cílové skupiny: měření porovnání stránek pro zákazníky, kteří už produkty nakoupili a stránek pro nové zákazníky.

A/B testování dává společnostem možnost optimalizovat jejich web nebo aplikace na základě dat.
Může se také používat pro pokusy o vylepšení výsledků a konkrétních KPI.

Na tomto princípu pak můžete postupovat různé úpravy webu nebo aplikace a porovnávat je s původní verzí.

Pokud se chcete dozvědět více o A/B testování, navštivte následující odkaz na Wikipedia, který vás zavede do hlubších vod.