7C Marketingový mix


Co je Marketingový mix?

Marketingový mix je jakousi součástí marketingového plánu. Jsou to 4 základní principy (nebo komponenty), které marketingovým odborníkům pomáhají získat požadované výsledky u cílového trhu na základě zásadní segmentace, odhadování, cenotvorby a komunikace. Čtyři prvky se nazývají 4Ps nebo 7 Ps.

Co jsou 4Ps?

4 P jsou:

  • Produkt – struktura, kvalita, design, funkce, velikost, balení, služby, podle kterých nabízíte produkt.
  • Cena – cenová konkurenceschopnost trhu, položkový poplatek, daňová struktura atd.
  • Místo – metody distribuce, například prodej sdružením, obchody, výstavby, internetové obchody, zastoupení v zahraničí.
  • Promoakce – Propagační a reklamní činnosti, které mají pomoci vybudovat povědomí o výrobku.

Co jsou 7Ps?

7 Ps je rozšířené konceptu 4 Ps, kde se přidávají 3 další prvky. Jedná se o:

  • Personalizace – tyto nástroje se používají k vybudování osobního vztahu mezi značkou a zákazníkem například prostřednictvím osobního přístupu a poskytování zákaznických služeb.
  • Provokace – tyto prostředky se používají pro získání pozornosti zákazníků, například „výprodeje“, slevy, rozdávání dárků atd.
  • Partnerství – je to spojení s jinými odborníky, kteří se zaměřují na produkty, a jejich umístění na trhu, například distribuční informace a cenová struktura.

Pojmy 4 Ps a 7 Ps jsou velmi často používány pro marketingovou analýzu. Tyto nástroje jsou používány v marketingu k hodnocení marketingové strategie a plánování. Tyto pojmy můžete i využít například při tvorbě vašeho vlastního marketingového plánu.

Zdroje: