4P Marketingový mix


Co je 4P marketingový mix?

4P marketingový mix je model marketingové strategie, který se skládá ze čtyř faktorů: vztahová, produkt, cenová a propagace politika. Společnosti používají tento mix pro definování a řešení obchodních programů a marketingu ve svých propagačních aktivitách.

Vztahová politika

Vztahová politika je strategie nebo program, který společnost používá k udržení si současných zákazníků a rozvoji dlouhodobých vztahů. To zahrnuje aktivity, jako je účast na veletrzích, prezentace, masová korespondence, poskytování informací a nabídka slev.

Produktová politika

Produktová politika je strategie, která napovídá, jak společnost přistupuje k designu, vybavení, balení a přeznačení produktu, aby jej učinila atraktivním pro její zákazníky. To zahrnuje rozhodnutí o vlastnostech produktu, jako jsou vzhled, kvalita, funkčnost a značka, kterou produkt používá.

Cenová politika

Cenová politika je ty ceny, které společnost stanoví pro své produkty nebo služby. Na základě svého finančního cíle může firma určit konkrétní ceny pro své produkty, včetně fixních poplatků, diskontních sazeb nebo speciálních nabídek.

Propagační politika

Propagační politika je strategie, která se zabývá propagací zboží nebo služeb prostřednictvím různých médií, jako jsou reklamy, osobní prodej, internet, televize, rádio nebo letáky. Společnosti mohou použít různé druhy propagace pro dosažení více cílových skupin nebo na dosahování specifického cíle.

Závěr

4P marketingový mix je model marketingové strategie tvořený z vztahové, produktové, cenové a propagace politiky. Společnosti používají tento mix k definování a řešení obchodních programů a marketingu ve svých propagačních aktivitách.

Používaní 4P marketingového mixu může pomoci společnostem zvýšit svůj tržní podíl a dosáhnout maxima zisku.

Více informací o 4P marketingovém mixu najdete na stránce „Rozdělení trhu“ na Wikipedii.