3D Vizualizace


Jak funguje 3D Vizualizace?

3D Vizualizace je způsob prezentace obsahu pomocí trojrozměrných objektů. Identifikuje a uspořádává informace pro stručnou, dramatickou a realistickou reprezentaci. Přestože již existuje mnoho široce používaných nástrojů pro prezentaci dat a rozšíření myšlenek, vizuální 3D grafika automatizuje a vylepšuje interaktivní složky prezentace způsobem, který se zakládá na přirozeném vizuálním vzoru člověka.

3D vizualizace se používá pro vyjádření jasného pohledu, ukázat plnost informací a strukturou pro lépe pochopení. Může být použita pro různé účely, od zdokonalování dříve vyvinutých nápadů a jejich modelování ve 3D prostředí až po odhalení nových informací a analýzu existujících dat. Kromě toho se 3D vizualizace používá také pro zpracování prostorových dat, a to jak pro určení oblastí lokalizace, tak pro porovnání a souhrn podobných dat. Kromě toho je také široce používána při projektování architektury budov a krajina frekventovaných oblastí.

Příklady 3D Vizualizace

  • Vytvoření 3D modelů pro online hry, simulace a další aplikace
  • Použití 3D modelů pro vylepšení výsledků hlubokého učení
  • Vytváření interaktivních 3D prezentací
  • Použití 3D vizualizací pro detekci abnormálních a odchylných dat
  • Analýza dat s využitím 3D modelů

3D vizualizace představuje novou úroveň komunikace lidí se stroji, protože algoritmy se díky ní mohou stát efektivnějšími a robustnějšími ve výpočetních procesech. Jeho kombinace s učením strojů je nerozbitná, protože 3D vizualizace může učení urychlit a vylepšit. Široké horizonty 3D vizualizací jsou obzvlášť cenné ve všech odvětvích vědy, ať už je to medicína, astronomie, anatomie nebo zeměpis.

Zdroje: Wikipedia – Třídy 3D modelování